जिल्हा परिषद, अकोला - पद भरती 2017
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ग्राम विकास विभागातंर्गत पदभरती जाहिरात


अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 10-Nov-2017 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

Central Bank of India च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 ZP (DRDA) Akola 30-Oct-2017 View Details

2

परीक्षा शुल्क बँक चलन

30-Oct-2017


कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 गट समन्वयक
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at ztstrackapp@gmail.com with details.